MINDFULNESS

Ta kontakt for informasjon om neste kurs.

Mindfulness is the energy of being aware and awake to the present moment. It is the continuous practice of touching life deeply in every moment of daily life. To be mindful is to be truly alive, present and at one with those around you and with what you are doing. We bring our body and mind into harmony while we wash the dishes, drive the car or take our morning shower ( Thich Nhat Hanh)

Hva er mindfulness?
Selv om mindfulness er en meditasjonsform med røtter i buddhistisk meditasjonspraksis er mindfulness løsrevet religiøse aspekt når det praktiseres og forskes på i vestlige moderne samfunn. En er heller opptatt av de gode virkningene mindfulness gir i vår mentale og fysiske helse,  og hvor virksom denne praksisen er i å redusere stress, øke våre prestasjoner og fremme god livskvalitet og godt arbeidsmiljø. Mindfulness vekker også aksept og medfølelse, både for å selv og andre.

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær som det også kalles, handler om å være aksepterende og til stede i nuet, uten å bli fanget av følelser, tanker og grubling om fortid og fremtid. Det å være mentalt fraværende, ubevisst og fordomsfull er det motsatte av å være mindful.

Øvelse gjør mester
Vi trenger å øve opp vår evne til å kunne være oppmerksomt tilstede her og nå, og til å takle informasjonsstrøm og stimuli som tar oss bakover eller fremover i tid.
Det handler om å kunne styre oppmerksomheten og ta bevisste og reflekterte valg, i motsetning til at vi går på autopilot, vippes av pinnen og mister fokus. Det er ulike måter å praktisere mindfulness på, det kan være stillesittende, liggende eller i bevegelse. Vi kan rette oppmerksomheten mot noe inni oss selv, mot andre mennesker eller annet i omgivelsene. Uansett øver man på å observere alt som er her og nå, på en aksepterende, nysgjerrig, åpen og ikke-dømmende måte.

Hjerneforskere kan bekrefte at mindfulness påvirker hjernen på en gunstig måte, spesielt de områdene i hjernen som er knyttet til eksekutive funksjoner og følelsesregulering. Vi får et styrket evne til fokusert oppmerksomhet, blir bedre på følelsesregulering og får et mer bedre forhold til våre tanker. Mindfulness øke våre prestasjoner, både fysiske og mentale. Kanskje den aller beste effekten er på det relasjonelle planet. Vi blir mer oppmerksomme i møtet med andre mennesker og kan oppnå dypere og sterkere bånd til dem vi er glade i.

På Intro kurset i mindfulness får du en innføring i hva mindfulness er, hva vi kan oppnå med mindfulness og hvordan vi kan implementere mindfulness i livene våre og redusere stress, øke våre prestasjoner og fremme livsglede og velvære.

 

WORKSHOP - YOGA OG MINDFULNESS.

Du blir guidet gjennom ulike puste- og bevegelsesøvelser, samt mindfulnessmeditasjon. Målet med workshopen er at du skal få mykne opp i muskler og ledd, løse opp fysiske og emosjonelle spenninger og få tilførsel av ny energi og økt velvære.

Denne workshopen passer for alle. Vi begynner med en introduksjon om mindfulness, yoga og stressmestring. Vi jobber med grunnleggende stillinger, pusteteknikk, og avspennings- og meditasjonsteknikker.

Påmeldingsfrist 4 dager før (Med forbehold om minimum 8 påmeldte.)

DATO: ta kontakt for info om neste workshop

PRIS: 300,-

 

VARIGHET: 2,5 time

STED: Tofterøy skule

Send e-post til post@celiaconsult.no for påmelding. Du er registrert som påmeldt når kursavgift er betalt inn til Celia Consult (Cecilie Kalvik Consult) med Vipps til 502023 eller via bank til 1503.98.99288.